Kraal

Mónica Marlasca Amigo "Baloo"

Mónica Marlasca Amigo
Monitora de Manada «Baloo»
Jefa de grupo
Desde 2006

Aroa Neila Saiz
Monitora de Manada «Bagheera»
Desde –

María González-Estéfani Bravo
Coordinadora de Manada
Monitora de Manada
«Rikki-Tikki-Tavi»
Desde 2012

Julia Gutiérrez Ontañon
Monitora de Manada «Raksha»
Desde 2022

Anna Salas Alastrue
Coordinadora de Tropa
Monitora de Tropa
Desde 2003

Pablo Alonso Jaén
Monitor de Tropa
Desde 2004

Jesús González-Estéfani Bravo
Monitor de Tropa
Desde 2012

Patricia Omaña Fernández
Monitora de Tropa
Desde 2015

Noa Pérez Pérez
Monitora de Tropa
Desde 2013

Sara Omaña Fernández
Coordinadora de Comandos
Monitora de Comandos
Desde 2015

Alejandro Pérez de la Torre
Monitor de Comandos
Desde 2016