Kraal

Mónica Marlasca Amigo "Baloo"

Mónica Marlasca Amigo
Coordinadora de Manada
Monitora de Manada “Baloo”
Secretaria
Desde 2006

Javier Rodríguez Fernández "Kaa"

Javier Rodríguez Fernández
Monitor de Manada “Kaa”
Desde 2002

Anna Salas Alastrue

Anna Salas Alastrue
Monitora de Manada “Hathi”
Desde 2004

María González-Estéfani Bravo
Monitora de Manada
“Rikki-Tikki-Tavi”
Desde 2012

Sara Omaña Fernández

Sara Omaña Fernández
Coordinadora de Tropa
Monitora de Tropa
Jefa de Grupo
Desde 2015

Javier España Fernández

Javier España Fernández
Monitor de Tropa
Desde 2013

Jesús González-Estéfani Bravo
Monitor de Tropa
Desde 2012

Pablo Alonso Jaén

Pablo Alonso Jaén
Coordinador de Comandos
Monitor de Comandos
Desde 2004


Celia Parte Sáez

Celia Parte Sáez
Tesorera
Desde 2013